Trang chủ > Các sản phẩm > Titan áp lực tàu > Bộ trao đổi nhiệt
Titan ống và vỏ bộ trao đổi nhiệt

Titan ống và vỏ bộ trao đổi nhiệt

    Bộ trao đổi nhiệt Titan, được sử dụng trong trang thiết bị hóa chất muối vừa Key Sepcifications/đặc biệt tính năng: rất tốt đẹp axit, kiềm, muối ăn mòn sử dụng rộng rãi trong axit, kiềm, muối vừa thiết bị hóa chất, chẳng hạn như muối, axít xút ngành công nghiệp sản xuất thiết bị công nghiệp, cao áp...