Trang chủ > Các sản phẩm > Titan và vật liệu hợp kim titan > Titan tấm

Tấm Titan

    Tình trạng sản xuất tấm Titan: Trạng thái làm việc nóng (R) Tình trạng làm việc lạnh (Y) Annealed nhà nước (M) mảng sản xuất chi tiết kỹ thuật T 0.5-1.0 mm x W400 - 1000 mm x L 1000-3000 mm T 1.0-5.0 mm x W