Trang chủ > Các sản phẩm > Titan và vật liệu hợp kim titan
GR5 Titan rèn liền mạch vòng

GR5 Titan rèn liền mạch vòng

    Cơ bản thông tin tuyệt vời ăn mòn kháng GR5 hợp kim Titan miễn phí rèn liền mạch vòng được sử dụng cho thiết bị dầu mô tả sản phẩm: sản phẩm: ăn mòn kháng GR5 hợp kim Titan miễn phí rèn liền mạch vòng được sử dụng cho thiết bị dầu vật liệu: GR1, GR2, GR5, Ti6Al4V(GR5), GR7, GR9, GR12 tiêu chuẩn:...